REFUSJON OG DEKNING

REFUSJON OG DEKNING TIL TANNBEHANDLING 

De fleste må betale utgifter i forbindelse med sin tannbehandling selv, men det finnes flere unntak. Her hos oss har vi avtale med NAV og HELFO for de pasientene som har rett på refusjon. 


HELFO:

Vi har direkte oppgjør med HELFO, noe som betyr at du slipper å legge ut for din tannbehandling dersom du har krav på dekning fra folketrygden. Du kommer til oss som pasient, og vi vurderer din tannbehandling. Hvis du har rett på stønad, ordner vi oppgjør for din tannbehandling direkte med HELFO.

NAV:

Har du dårlig råd og sliter med å betale en tannlegeregning, kan du søke støtte hos NAV. 
Det er da best å ta kontakt med ditt lokale NAV kontor som vurderer ditt behov for å stønad. Ser de din sak som stønadsberettiget vil de først sende deg til sine egne tannleger for utregning av din tannbehandling. Deretter får du en rekvisjon som du kan ta med til oss for å få utført din behandling.


Ta gjerne kontakt med oss om vurdering av dine rettigheter.

 1. Sjelden medisinsk tilstand

 2. Leppe-kjeve-ganespalte

 3. Svulster i munnhulen, tilgrensende vev eller i hoderegionen for øvrig

 4. Infeksjonsforebyggende behandling ved særlige medisinske tilstander (organtransplantasjon, ulike krefttilstander, hiv/aids)

 5. Sykdommer og anomalier i munn og kjeve (tann- og kjevekirurgisk behandling)

 6. Periodontitt (tannkjøttsykdom)

 7. Tannutviklingsforstyrrelser (medfødte tilstander)

 8. Bittanomalier (tannregulering/kjeveortopedi)

 9. Patologisk tap av tannsubstans ved attrisjon/erosjon (alvorlig tannslitasje)

 10. Hyposalivasjon (munntørrhet)

 11. Allergiske reaksjoner mot tannrestaureringsmaterialer (i munnhule eller på hud)

 12. Tannskade ved godkjent yrkesskade

 13. Tannskade ved ulykke, som ikke er yrkesskade (fritidsulykker)

 14. Sterkt nedsatt evne til egenomsorg ved varig sykdom eller ved varig nedsatt funksjonsevne (tilstand som har vart i mer enn ett år og forårsaket redusert tannhelse)

 15. Helt eller delvis tanntap, uten egne tenner i underkjeven (og ute av stand til å kunne bruke løstsittende protese)

Du kan lese mer om disse punktene ved å klikke her:

http://helfo.no/privatperson/dekning-av-helseutgifter/Sider/diagnoser-og-tilstander-som-kan-gi-rett-til-stonad-til-tannbehandling.aspx


Hos oss har vi avtale om direkt oppgjør med HELFO. Da slipper du å legge ut for behandlingen selv dersom du har krav på dekning fra folketrygden.

Behandling hos tannlege med direkte oppgjørsavtale foregår slik:

 • Du skal ikke sende inn noe til HELFO

 • Stønad etter fastsatte takster fra folketrygden utbetales direkte til den som behandler deg

 • Regningen du får gjelder det du skal betale selv

Vær oppmerksom på at tannlegens pris kan være høyere enn folketrygdens takster.

Gode råd om refusjon av tannlegebehandling
Merk deg også følgende:

 • Regning som ikke er spesifisert etter folketrygdens takster og regler, er ikke tilstrekkelig stønadsgrunnlag

 • Uttalelser fra fastlege, sykehus etc. skal eventuelt leveres til tannlegen

 • Søknad om forhåndsgodkjenning er bortfalt

 • Kvittering for skattefradrag sendes ligningskontoret. Denne ordningen bortfalt fra og med inntektsåret 2012

 • Søknad om sosial bistand sendes til NAV lokalt/sosialkontoret

 • Erklæring/melding om yrkesskade sendes til NAV lokalt

 • Krav om reiseutgifter - se www.pasientreiser.no eller ring telefonnummer 05515